Skip to main content

EIENDOMSRETT

Jeg bistår blant annet med å:

  • Håndtere nabokonflikter etter naboloven og grannegjerdelova
  • Fastsette eiendomsgrenser: herunder klage på oppmålingsforretninger og føre sak for jordskifteretten
  • Oppløse et sameie
  • Ekspropriere eiendom eller servitutter
  • Håndtere tvister etter husleieloven: herunder oppsigelser og utkastelser