Skip to main content

FORVALTNINGSRETT

Vedtak fra offentlig myndighet må følge både lovfestede og ulovfestede regler. Dette gjøres ikke alltid korrekt. Det kan være feil og mangler i prosessen fram mot vedtaket, og til og med manglende tilstrekkelig klar hjemmel for vedtaket. Jeg har lang erfaring innen offentlig forvaltning, og vil ganske raskt kunne avgjøre om din sak er noe å gå videre med eller ikke. Dersom jeg tenker at kommunen har en tvilsom sak, vil jeg ofte kunne tilby «no cure, no pay», eller redusert salærsats.