Skip to main content

PLAN- OG BYGNINGSRETT

Jeg bistår blant annet med å:

  • Besvare nabovarsel i en byggesak
  • Besvare en høring i en reguleringsplansak
  • Klage på en byggetillatelse
  • Klage på et avslag om rammetillatelse
  • Klage på en vedtatt reguleringsplan
  • Skrive søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven
  • Klage på et avslag eller en tillatelse til dispensasjon etter plan- og bygningsloven
  • Erverve rettigheter til vei, vann og avløp, herunder ekspropriasjon
  • Tolke og slette servitutter og villaklausuler
  • Klage på byggesaksgebyr