Skip to main content

REKLAMASJON PÅ BOLIGKJØP

Jeg bistår blant annet med å:

  • Reklamere overfor selger
  • Kreve heving, prisavslag og/eller erstatning for mangelen/forsinkelsen
  • Vurdere ansvar overfor eiendomsmegleren
  • I slike saker kan det være prosessbesparende å fremme saken inn for Finansklagenemda (dette forutsetter at selger har tegnet eierskifteforsikring)

Dersom du har innboforsikring, vil slike tvister i all hovedsak bli dekket av rettshjelpsforsikringen som følger med innboforsikringen.