Skip to main content

SKIFTEOPPGJØR

Ved skilsmisse eller død må boet gjøres opp. Man må få i stand en skifteavtale mellom partene/arvingene. Det er viktig at slike avtaler blir gjort på en korrekt og transparent måte, slik at alle de involverte har tillitt til avtalen. Sistnevnte er ofte en forutsetning for at avtalen etterleves. Jeg kan hjelpe til med dette.