Skip to main content

MEDIA

ADVOKATBLADET – DÅRLIG RETTSIKKERHET FOR ESTETIKK I BYGGESAKER

Naboer i et bevaringsverdig område i Nærsnes i Asker protesterte mot en utbygging som de mente brøt med bestemmelsene om estetikk. Deres argumenter ble ikke hørt i noen instanser. – Når det ikke avholdes befaring i en slik sak, når bør man ellers ha det, spør advokat Jørn-Tomas Einstabland.

LES MER

BUDSTIKKA – ASKER KOMMUNES VEDTAK OPPHEVET

Avgjørelsen bør derfor kunne være av interesse for andre «mindre» reguleringsendringer som ikke er sendt på høring, og reguleringsendringer gjort parallelt med endringen av kommuneplanen i 2023, skriver innsenderen om en beslutning av Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Valgerd Svarstad Haugland.

LES MER

BUDSTIKKA – SPØRSMÅL TIL FYLKESMANNEN

I en reguleringssak omtalt i Budstikka 2. juli svarer seniorrådgiver Vamnes hos Fylkesmannen følgende om et vedtak fra plan- og bygningsmyndigheten må begrunnes: «Hadde det vært et vedtak som i realiteten var et avslag, ville det vært annerledes».

LES MER