Skip to main content

OM EINSTABLAND

Advokatfirmaet Einstabland består av advokat Jørn-Tomas Einstabland.

Jeg har spesialkompetanse innen eiendomsrett og forvaltningsrett. Jeg har lang erfaring med plan- og bygningsrett fra fylkesmannen (statsforvalteren), og erfaring som styreleder i borettslag.

Jeg har en særlig kompetanse på plan- og byggesaker for kommunene Asker, Bærum, Oslo og Drammen. Dette fordi jeg hadde disse kommuner som mitt ansvarsområde hos fylkesmannen. Jeg har vært involvert i hundrevis av plan- og byggesaker fra disse kommunene, og er derfor godt kjent med kommuneplanene og særlig småhusplanen i Oslo.

Jeg har også et samarbeid med arkitekt MNAL Per Martin Landfald i arkitektfirmaet PML arkitektur AS.

Sammen vil vi kunne bistå i hele prosessen i en plan- eller byggesak, og vi vil dra veksel på hverandre i vurderinger av kompliserte problemstillinger.

Plan- og bygningsloven og forvaltningsloven er derfor mitt spesialområde.

Er du involvert i en byggesak eller en planprosess, enten som tiltakshaver eller nabo og trenger bistand, da tar du kontakt med meg!

Offentlig forvaltning skal følge både uskrevne og skrevne regler i sin myndighetsbruk. Denne misbrukes fra tid til annen. Tenker du at du er utsatt for en grov urimelighet eller maktmisbruk fra det offentlige, da tar du også kontakt med meg. Dersom jeg er enig med deg i dette kan jeg tilby en lavere salær sats, eller «no cure, no pay» (gratis advokathjelp).

Saker som omhandler barn med funksjonsnedsettelser, og som ikke får den hjelpen de burde få fra det offentlige, tar jeg på meg gratis (kapasitetsforbehold).

ERFARING

2021-

Egen praksis

2018-2021

Advokatfullmektig/advokat hos Salomon Johansen

2017- 2018

Underdirektør på Justisavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud

2010-2017

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver på juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2007-2010

Juridisk rådgiver på juridisk avdeling i Toll-og avgiftsdirektoratet

2001-2007

Juridisk saksbehandler i Skatteetaten

2001

Cand. Jur 2001 ved Universitetet i Oslo