Skip to main content

PRISER

10 minutter gratis førstegangs konsultasjon på telefon.

Timeprisen avtales deretter særskilt. Timeprisen ligger mellom kr.2200 og kr. 3800 eksl. mva., avhengig av saksområde.

Mange sakstillfeller kan likevel ende opp gratis for klient. Dette skyldes enten at bistanden dekkes av lov om fri rettshjelp, at jeg jobber «pro bono» (gratis) eller vi avtaler «no cure, no pay». I tillegg vil mange konflikter, for eksempel en tvist med nabo, en boligselger, en håndverker osv. delvis kunne dekkes av rettshjelpsforsikringen som følger innboforsikringen. Jeg kan også inngå fastpris på oversiktlige saker. I plan- og byggesaker vil jeg ofte kunne tilby fastpris.