Skip to main content

BARNERETT

  • Jeg bistår i barnefordelingssaker mellom foreldre.
  • Jeg bistår i saker hvor barnevernet har besluttet omsorgsovertakelse av barnet.