Skip to main content

HELSERETT

Jeg bistår blant annet med å:

  • Klage på tvangsinnleggelse og tvangsmedisinering etter lov om psykisk helsevern. Klagen går henholdsvis til Kontrollkommisjonen og Statsforvalteren.

I disse sakene har du krav på fri rettshjelp, det vil si at advokathjelpen dekkes av staten og er gratis for deg.

  • Klage til Statsforvalteren etter pasient- og brukerrettighetsloven på helsehjelpen du har fått eller blitt tilbudt.
  • Kreve erstatning etter pasientskade til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).