Advokat med spesialkompetanse innen eiendomsrett, plan- og bygningsrett og forvaltningsrett

-støtter Ukraina-